Valtio tukee kallista vuokra-asuntotuotantoa

25.9.2023

Valkoseinäinen kerrostalo, jonka parvekkeet ja osa ikkunoista ovat erikoisen pyöreälinjaisia. Julkisivussa on käytetty osittain myös tummaa puuta.

Vuokralaiset ry korostaa, että hallituksen budjettiesityksessä suosima lyhyen korkotuen ARA-tuotanto on jo valmistuessaan kallista, eikä auta asuntomarkkinoita kulkemaan kohti kohtuuhintaisuutta, mikä auttaisi myös korjaamaan kasvaneiden asumistukikulujen juurisyytä.

- Valtion tuella saadaan hallituksen esityksen mukaan markkinoille asuntoja, jotka jo kymmenen vuoden päästä ovat vapaan vuokranmäärityksen ja siten voitontavoittelun työkaluja sijoittajille. Sen lisäksi lyhyen korkotukimallin tuotanto on jo valmistuttuaan kalliimpi asukkaalle, ja lisää jälleen asumistuen tarvetta asumiskulujen kattamiseen, kiteyttää puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Vuokralaiset ry on pettynyt hallituksen asuntopoliittisiin linjauksiin, jotka lisäävät yhteiskunnan eriarvoisuutta ja ajavat pieni- ja keskituloiset asukkaat entistä ahtaammalle taloudellisesti, kun aidosti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ei ole riittävästi ja asumistukea leikataan.

- Sen sijaan pitkän korkotuen asuntotuotannolla saataisiin markkinoille vuosikymmeniksi kohtuuhintaisia asuntoja. Niiden tuotannolle olisi tässä suhdannetilanteessa myös todennäköisesti enemmän toteuttajia. Pitkän korkotuen tuotanto auttaisi hillitsemään myös asumistukimenoja. Täytyy muistaa, että asumistuen juurisyy on se, ettei markkinoilla ole riittävästi nimenomaan kohtuuhintaisia asuntoja. Siihen ydinongelmaan hallitus pyri vaikuttamaan, toteaa Kymäläinen.

Vuokralaiset ry pitää hyvänä, että hallitus ymmärsi siirtää asumisoikeustuotannon lopettamista edes vuodella. Vielä parempi olisi olla kokonaan puuttumatta asotuotantoon, jotta hyväksi havaittu asumismuoto saisi turvallisesti jatkaa olemassaoloaan.

- Asojärjestelmä on asukkaille erittäin tärkeä asumisen vaihtoehtomalli. Hallitus ei ilmeisesti ole ymmärtänyt, että asojärjestelmä mahdollistaa monelle nuorelle myös omistusasumisen hankinnan asoasumisen jälkeen. Tänä päivänä omistusasunnon hankinta on muutoin kiinni yhä enemmän peritystä varallisuudesta, korostaa Kymäläinen.

Vuokralaiset pitävät hyvänä asiana myös sitä, että opiskelija-asumiseen suunniteltuja tuotannon leikkauksia lievennettiin.

- Kohtuuhintaisia asuntoja on markkinoilla muutenkin liian vähän. On hyvä, markkinoille saadaan lisää opiskelija-asuntoja, jolloin muu ARA-tuotanto jää enemmän muiden asukkaiden käyttöön, toteaa Kymäläinen.


Lisätietoja:

Kansanedustaja, Vuokralaiset ry puheenjohtaja Suna Kymäläinen 
suna.kymalainen@eduskunta.fi
puh. 0505120526


Vuokralaiset ry toiminnanjohtaja Anne Viita
anne.viita@vuokralaiset.fi
 puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.