Vastuu asuntojen paristokäyttöisistä palovaroittimista siirtyy vuoden 2026 alusta rakennuksen omistajalle

16.4.2024

Vuokralset VKL ry on julkaissut yhdessä Kiinteistöliiton, Rakli:n, Suomen Vuokranantajien ja Suomen Opiskelija-asunnot SOA:n kanssa rakennusten omistajille ohjeen palovaroittimiin liittyvistä muuttuneista vastuista. 

Vuoden 2026 alusta lähtien vastuu asuntojen paristokäyttöisten palovaroittimien hankinnasta ja huolenpidosta siirtyy rakennuksen omistajalle.  Rakennuksen omistaja voi olla esimerkiksi asunto-osakeyhtiö, asumisoikeus- tai vuokrataloyhtiö. Muutos liittyy 1.1.2024 voimaan astuneeseen pelastuslain uudistukseen ja sillä tähdätään paloturvallisuuden lisäämiseen asumisessa.

Rakennuksen omistajan vastuulle kuuluu palovaroittimien hankinta, asennus ja kunnossapito, mukaan lukien paristojen tai akkujen vaihto tarvittaessa. Omistajalla tai hänen edustajallaan on oikeus käydä huoneistossa tarvittaessa, esimerkiksi palovaroittimien asennuksen tai ylläpidon takia. Käynti järjestetään asunnon haltijalle sopivana ajankohtana ja kohtuullisessa ajassa, ellei työn kiireellisyys tai laatu muuta vaadi.

Asukkaan vastuulla on testata huoneistossa olevat palovaroittimet omistajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Vuodet 2024 ja 2025 ovat siirtymäaikaa. Rakennuksen omistajan tulee tänä aikana selvittää tarvittavien palovaroittimien määrä ja hankkia sekä asentaa ne kaikkiin huoneistoihin. Asian hoitamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta omistajan vastuu voidaan toteuttaa vuoden 2026 alusta lähtien.

Siirtymäaikana tullaan hankkimaan palovaroittimia merkittävästi enemmän kuin yleensä keskimäärin vuosittain. Tästä johtuen on mahdollista, että varsinkin siirtymäajan lopussa palovaroittimista voi olla ajoittain pulaa.

Valittujen palovaroittimien tulee täyttää standardin SFS-EN 14604 vaatimukset, ja niiden vaatimustenmukaisuus osoitetaan CE-merkinnällä.

Lue rakennusten omistajille suunnattu ohje täällä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠