Vuokralaiset ry korosti hallitusneuvottelijoille asumiskustannusten vaikutuksia

12.5.2023

Vuokralaiset ry kutsuttiin mukaan hallitusneuvottelujen asiantuntijakuulemisiin. Vuokralaiset korosti, että asumiskustannuksia on hillittävä, kohtuuhintaisten ARA-asuntoja määrää lisättävä vakaalla asuntopolitiikalla, eikä asumistukea kannata leikata.

Toiminnanjohtaja Anne Viita käytti Vuokralaiset ry:n puheenvuoron Kasvun kaava -pöydän Rakennettu ympäristö -jaoksen kokoontumisessa torstaina.

- Koti on elämänlaadun perusta, joka luo pohjan hyvinvoinnille ja toimeliaisuudelle. Varmistamalla, ettei asuminen vie kohtuuttomasti kotitalouksien käytettävissä olevista rahoista, ylläpidetään mahdollisuuksien tasa-arvoa. Samalla edistetään elinkeinoelämän toimintaa, kun rahaa jää käytettäväksi muuhunkin kuin asumiseen, totesi Viita.

Viita nosti puheenvuorossaan selkeästi esiin, että matalapalkka-alojen työntekijöillä on jo haasteita tulla toimeen omalla palkallaan. Moni joutuu käyttämään yli 40 % tuloistaan asumiseen. Korkea vuokrataso estää myös asuntosäästämisen.

- Yritysten yhteiskuntavastuuseen pitää kuulua palkkojen pitäminen tasolla, jossa työtätekevä pärjää täydellä viikkotuntimäärällä ilman asumistukea. Samoin vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajien yhteiskuntavastuuseen pitää kuulua kohtuullinen vuokrataso asumistuen vastikkeena, totesi Viita.

ARA-asuntojen tarve korostuu Vuokralaiset ry:n mielestä erityisesti kalliiden asumiskustannusten aikana. Valtion tukeman tuotannon avulla ehkäistään myös segregaatiota.

- Kohtuuhintaisuus on toteutunut vain ARA-asumisen kautta. Kohtuuhintaisia ja riittävän tilavia asuntoja hallintamuodosta riippumatta tarvitaan entistä laajemmalle joukolle, myös keskituloisille, koska asuntojen hinnat ovat karanneet jo heidänkin ulottuviltaan. ARA-tuotannon määrä täytyy pitää jatkossakin MAL-sopimuksissa 30%:ssa. Sen lisäksi peruskorjauslainoituksen piiriin pitää saada vuosittain noin 3 000 asuntoa, jotta erityisesti halutut asumisoikeusasunnot pysyvät kilpailukykyisinä, painotti Viita.

Asumistuen leikkaamista Vuokralaiset ry ei pidä kannattavana toimenpiteenä, kun valtio hakee säästökeinoja.

- Asumistuki kohdistuu eriomaisesti pienituloisille asukkaille. Vastaavasti leikkauksen heikentävät heidän toimeentuloaan merkittävästi ja kasvattavat toimeentulotuen tarvetta. Asumistuen leikkaukset vaikeuttaisivat myös matalapalkka-alojen rekrytointeja, kun työntekijöillä ei olisi varaa muuttaa työn perässä, korosti Viita.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.