Vuokralaisten liittokokous nosti esiin ARA-asuntojen merkityksen

22.4.2024

Vuokralaiset ry:n liittokokous nosti esiin ARA-asuntojen merkityksen yhteiskunnassa. Kohtuuhintaisia ARA-asuntoja tulee tuottaa kaikissa suhdannetilanteissa ja asumisoikeusasuntojen valtion tukea ei saa lakkauttaa. Asumistuen leikkauksista tulisi toteuttaa seurantatutkimus.

Asukkaiden kannalta turvallisten ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuottaminen luo yhteiskuntaan tarvittavaa vakautta, mikä korostuu erityisesti tällaisina aikoina, jolloin ulkoinen turvallisuuden tunne horjuu ja sisäisesti taloudellinen turvallisuus on uhattuna hallituksen päättämien leikkaustoimien takia.

- En usko, että Suomi lähtee taloudelliseen nousuun pelkkiä isoja saksia heristelemällä. Tarvittaisiin porkkanoita, jotka luovat ihmisille toivoa paremmasta. Tosiasia kuitenkin on, että maamme taloudellinen tilanne ei ole niin huono, että tarvittaisiin näin rajuja toimenpiteitä, joita nykyinen hallitus esittää ja on laittanut toimeen. Monet taloustieteilijät ovat tuoneet esiin, että maltillisempikin säästötahti riittäisi, totesi Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen liittokokouspuheessaan.

Kymäläisen mukaan Vuokralaiset ry haluaa nostaa esiin asumiseen liittyvien tukitoimien tärkeyden, jotta jokaisella suomalaisella olisi turvallinen koti niin asumisrauhan kuin myös talouden puolesta. Asumistukiin tehdyt leikkaukset tulevat vaikuttamaan yhdistyksen jäsenistön taloudelliseen tilanteeseen merkittävästi. Tilannetta vielä pahentaa kehysriihessä päätetyt kiristystoimet.

- Vuokralaiset ry vaatii, että asumistuen leikkauksen vaikutuksista tehdään jollain aikavälillä tutkimus ja tarvittaessa arvioidaan tilanne uudelleen tulosten pohjalta. Samoin vaadimme, että ARA-asuntoja tuotetaan kaikissa suhdannetilanteissa, sillä kohtuuhintaisia asuntoja ei synny muilla keinoin. Tavallisille palkansaajille tarvitaan nykyistä enemmän asuntoja, joihin heillä on varaa, perustelee Kymäläinen.

Myös asumisoikeusasuntojen valtion tuen lakkauttaminen vuoden 2026 alusta pitää Vuokralaiset ry:n mielestä arvioida uudelleen.

- Asoasunnot ovat erittäin kysyttyjä asuntoja ja ne toimivat erinomaisena asumispolkuna vuokra-asumisesta omistusasumiseen, kuten ARAn tuore selvitys on todennut. Samalla kohtuuhintaisia ARA-vuokra-asuntoja vapautuu niitä enemmän tarvitseville. Asuntomarkkinoille tarvitaan asojärjestelmän kaltaista välimallia myös alueellisen eriarvoistumisen ehkäisemiseen, mutta myös tasaamaan asuntorakentamisen suhdannevaihteluita. On silkkaa järjettömyyttä, että monella tavalla toimiva järjestelmä ajetaan alas tieten tahtoen ideologisin perustein. Valtiontaloudelle järjestelmä ei ole merkittävä riski edes nykyisellään, ja järjestelmää pystyttäisin kehittämään siten, että siihen liittyvät pienet valuviat saataisiin korjatuksi, korostaa Kymäläinen.

Liittokokouksessa vahvistettiin vuosikertomukset ja tilinpäätökset vuosilta 2022 ja 2023 sekä myönnettiin hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille vastuuvapautus. Kokous hyväksyi myös seuraavan liittokokouskauden toiminta-ohjelman vuosille 2024 – 2026.


Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.