Yksinhuoltajat ja yksinasuvat tiukoilla myös ARA-asunnoissa

3.6.2021

Kesällä otettu kuva kerrostalojen sisäpihalta.

KOVA ry:n teettämä asukastyytyväisyysselvitys osoitti, että jopa ARA-asuntojen asumiskustannukset ylittävät kohtuullisuuden rajan suurelta osalta asukkaista. Tämä korostaa ARA-asukkaiden pienituloisuutta.

Selvityksen otos oli noin 24 600 kotitaloutta ja vastausprosentti 31 prosenttia. Selvityksen tuloksena kävi ilmi, että asumiskustannukset vievät yli 40 prosenttia kaikkien vastaajien tuloista.

- Aikaisemmin kohtuullisuuden rajaa pidettiin 30 prosentissa, mutta nykyään raja on omistajayhteisöiden puolelta nostettu 40 prosenttiin. Selvitys osoitti, että jopa se raja on ylitetty myös ARA-asunnoissa. Voi vain arvailla, mikä tilanne on vapaarahoitteisissa asunnoissa, joissa asuminen on esimerkiksi Helsingissä jopa 80 prosenttia kalliimpaa kuin ARA-asunnoissa, toteaa puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Selvityksessä yli 60 prosenttia vastaajista piti asuntonsa vuokraa kuitenkin kohtuullisena. Sen sijaan vain 46 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että asumiskustannusten jälkeen elämiseen jää riittävästi rahaa.

- Tulosta voi tulkita myös siten, että asumiskustannukset ovat yleisesti ottaen niin korkeat, että asumiskuluja pidetään kohtuullisena verrattuna vapaarahoitteiseen asumiseen. Ikävä kyllä elämiseen jäävä osuus rahasta kertoo kuitenkin todellisen tilanteen, korostaa Kymäläinen.

Vuokralaiset ry korostaa ARA-tuotannon lisäämisen merkitystä. ARA-asunnoissa kohtuuhintaisuuden takaa omakustannusperiaatteella määritellyt asumiskulut sekä omistajayhtiöiden voitonjakorajoitteisuus.

- Vain lisäämällä ARA-tuotanto saadaan aikaan kohtuuhintaisia asuntoja. Pääkaupunkiseudulla pitäisi tutkia myös vuokrasääntelyn palauttamista keinovalikoimaan. Sääntely ei tarkoita pelkästään sota-ajan kaltaista täyssääntelyä vaan siinä on myös lievempiä muotoja. Asumisen kustannukset ovat nyt sillä tasolla, että kaikki keinot pitäisi vähintäänkin tutkia, korostaa Kymäläinen.

KOVA:n selvitykseen osallistui 20 KOVAn jäsenyhteisöä. Yhteistyökumppanina selvityksessä oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) ja selvityksen toteutti KTI Kiinteistötieto Oy.


Lisätietoja:
Puheenjohtaja Suna Kymäläinen suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry,
puh. 050 512 0526


Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.