Vuokrat kuriin – valtio mukaan talkoisiin – asumistuen tarve vähenee

2.9.2016

Kansliapäällikkö Hannele Pokka kuulutti isänmaallisuutta vuokranantajina toimivilta tahoilta ja kehotti jäädyttämään vuokrankorotukset. Pokan puheenvuorosta jäi pois valtion toiminta vuokramarkkinoilla. Valtio on aivan keskeisessä roolissa asumiskustannuksia tarkasteltaessa. Vuokralaiset ja asumisoikeusasukkaat ovat jo vuosia maksaneet markkinaehtoisiin lainoihin verrattuna korkeampaa valtion lainojen korkoa. ARA-kohteiden asukkaat ovat näin tukeneet valtiota vuosia ja tilanne pysyy ennallaan.

Budjettiriihessä ei asiaan puututtu – ikävä kyllä. Valtio pystyisi nopeastikin vaikuttamaan tavallisten palkansaajien asumiskustannuksiin muuttamalla lainaehtoja, jotka ovat luotu 90-luvun laman korkeiden markkinakorkojen tilanteeseen.

Muutos ei toisi valtiolle tulomenetyksiä, sillä samalla valtion asumistukimenot pienenisivät. Sen sijaan se helpottaisi sekä asukkaiden että asuntoja tuottavien yhtiöiden toimintaa. Korkeat pääomakulut hankaloittavat myös korjausrakentamiseen tarvittavien varojen keräämistä. Asumisen kaikki kulut maksaa lopulta asukas.

Tulorajojen palautus

Asumiskustannusten alentamisen sijaan päätettiin palauttaa tulorajat ARA-tuotantoon. Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Viita ei näe ratkaisua asuntomarkkinoita vakauttavana. Tulorajojen palauttamisella ei saada yhtään uutta asuntoa markkinoille, joilla on niistä huutava tarve.

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen kohdentaminen ”niitä eniten tarvitseville” kuulostaa järkevältä – olematta sitä.  Kuntapäättäjät näkevät vuokratalon usein kunnantalouden kannalta riskitekijänä. Tulorajojen palauttaminen ei paranna tätä tilannetta. Nykyiset asukasvalintaperusteet pitävät huolen siitä, että asunnot kohdistetaan niitä eniten tarvitseville samalla huolehtien asuinalueen sosiaalisesta tasapainosta.

Kohtuuhintaisten asuntojen puute on huutava pääkaupunkiseudulla, joka houkuttelee uusia asukkaita työpaikkamahdollisuuksillaan.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaamisen pitää olla ykköstavoite maan hallituksellakin. Vuokra- ja asumisoikeustalojen lainaehtoja pitää muuttaa, jotta kohtuuhintaisia ARA-asuntoja kannattaa rakentaa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483