Vuokra-asuntojen ulkomaalaisomistuksessa piilee riski

22.2.2018

Kansainvälisten sijoittajien rynniminen Suomen asuntomarkkinoille on kasvanut rajusti. Vuokralaisten kannalta riskinä on lisääntyvä epävarmuus niin asumiskustannusten kehityksen kuin sopimusasioiden suhteen, muistuttaa Vuokralaiset ry.

- Ulkomaalaisten kiinteistösijoittajien kiinnostus vuokramarkkinoihimme kertoo vakaasta kassavirrasta eli toiminnan tuottavuudesta omistajan näkökulmasta. Asukkaalle se merkitsee kallista asumista.

Kansainvälisten sijoittajien kiinnostusta Suomeen lisäävät vapaat ja hyvin toimivat markkinat. Olennainen osa vuokramarkkinoiden toimivuutta on, että suomalaiset pitävät tunnetusti kiinni sopimuksista ja maksavat vuokran säännöllisesti. Yhteiskunnan näkökulmasta asumistuen määrä jatkaa kasvuaan ja tukirahat virtaavat aiempaa useammin myös maan rajojen ulkopuolelle.

- Ulkomaisista sisarjärjestöistämme saadulla kokemuksella olemme toistuvasti tuoneet esiin, että ulkomainen omistus lisää riskiä kiinteistöjen kunnossapidosta tinkimiseen tuottotavoitteiden takia sanoo toiminnanjohtaja Anne Viita

Vuokralaiset ry:n näkökulmasta kiinnostava kysymys on se, miksi tuotantomäärät eivät nouse kysynnän kasvamisen suhteessa. Vaikka kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrät ovat hyvässä kasvussa, paikataan nyt vasta aiempien vuosien tuotantovajetta.

Kovanrahan asuntotuotanto on syönyt kohtuuhintaisten toimijoiden mahdollisuuksia tuottaa asuntoja, koska paremmin tuottavia kohteita rakennetaan ja suositaan tuotannossa.  Kunnat kaavoituksessaan osoittavat mieluusti tontit kovanrahan asuntotuotantoon ”hyvien veronmaksajien” kodeiksi.

Uudiskohteissa asuntoja kuitenkin myydään tukkukauppana ja alennettuun hintaan sijoittajille, joista osa on myös ulkomaisia. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus on vahva merkki epätasapainoisista vuokramarkkinoista.

- Valtion tulisi entistä enemmän tukea ARA-tuotannon syntymistä kasvukeskuksiin. Vain sillä tavalla varmistetaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääntyminen markkinoilla ja asumisen kustannusten kohtuullisena pysyminen pitkällä tähtäimellä. Tuotannon avulla hillitään myös asumistukimenojen kasvua, painottaa Sirkka-Liisa Kähärä.

 

Lisätietoja:

 

Puheenjohtaja, Sirkka-Liisa Kähärä puh 050 521 7189

Toiminnanjohtaja Anne Viita puh, 050 588 3483

 

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.