Asumistukikulut saadaan kuriin vain kohtuuhintaisella asuntotuotannolla

16.4.2018

Vuokralaiset VKL:n liittokokous 14.4. esittää, että valtio panostaa entistä enemmän ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuottamisen tukemiseen. ARA-tuotannon avulla saadaan aidosti kohtuuhintaista asumista, jota tarvitaan asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Asukkaiden elämänlaadun edistäminen on myös koko yhteiskunnan etu. Kohtuuhintainen asuminen lähellä työpaikkoja vähentää työmatkoihin käytettävää aikaa ja antaa lisäaikaa läheisten ihmisten kanssakäymiselle. Samalla se vähentää työmatkaliikennettä ja on ekologisempi vaihtoehto.

Asumisen hinta vaikuttaa myös käytettävissä oleviin tuloihin. Eriarvoisuus on huolestuttavasti kasvanut ja siitä kärsivät erityisesti lapset, joiden harrastusmahdollisuudet ovat kiinni vanhempien käytettävissä olevista tuloista. Kohtuuhintainen asuminen mahdollistaa rahan käyttämisen muihin elämän mielekkyyttä lisääviin tekijöihin.

Asumistukea maksetaan valtion budjetin kautta eli verovaroin jo yli 2 miljardia euroa vuosittain. Tukimenot ovat kasvaneet rajusti viimevuosina samaan aikaan, kun vapaarahoitteinen vuokra-asuminen on kallistunut.

ARA-tuotannon korkotukilainojen tuet ja avustukset maksetaan budjettitalouden ulkopuolelta Valtion asuntorahaston varoista. Varoja tuohon rahastoon kerryttävät ARA-tuotannon vuokralaiset vuokrissaan ja asumisoikeusasukkaat vastikkeissaan.

Tuotantotuen kulut ovat Valtion asuntorahastolle noin 3,8 miljoonaa euroa vuodessa ja sen avulla tuotetaan todella kohtuuhintaista asumista ja vähennetään merkittävästi asumistukikuluja.

Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaiseman vuokratilaston mukaan esimerkiksi Helsingissä ARA-vuokra-asuntojen keskivuokra on seitsemän euroa eli kolmanneksen vapaarahoitteisten asuntojen vuokria halvempi. PPT:n ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa puolestaan todettiin, että ns. ARA-tuotanto madaltaa alueiden keskivuokria.

Asumistuen avulla vuokrat saadaan pidettyä keinotekoisesti korkealla ja varmistettua omistajien tuotot. ARA-tuotanto on edullisempaa siksi, että vuokrat määräytyvät omakustannusperiaatteen mukaan ja yhtiöt ovat voitonjakorajoitteisia.

Vastuullisen ja pitkäjänteisen asuntopolitiikan etu on, että asumisen tukielementtejä ei katsota markkinaehtoisten toimijoiden voitontavoittelun näkökulmasta. Vaikka kaikenlaista asuntotuotantoa tarvitaan, vapaarahoitteisen tuotannon kautta ei koskaan saada riittävästi asuntoja. Tuotanto loppuu heti, kun vuokrataso ei nouse tuottotavoitteiden mukaisesti.

Asukkaiden kannalta on tärkeää, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. Vuokra pitää olla sillä tasolla, että tavallinen ihminen pystyy maksamaan omalla palkallaan. Kyse on myös omanarvontunteesta, kun elinkustannuksiin ei tarvita asumistuen kaltaista yhteiskunnan tukea.

Asumistuen jatkuva kasvu kertoo, että asumisen hintataso ei ole nyt tasolla, joka rakentaisi yhteiskuntaa kestävälle pohjalle.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.