Tasausjärjestelmällä vaikutetaan segregaatioon

6.6.2018

Vuokralaiset ry muistuttaa, että markkinavuokratasoon ja asuntojen käyttöarvoon perustuva vuokrien tasausjärjestelmä lisää alueellista eriarvoistumista eli segregaatiota. Järjestelmä on myös epäoikeudenmukainen erityisesti pienituloisille, joilla ei ole varaa asua kysytyimmillä ja kalliimmilla alueilla.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö HEKAn on uutisoitu muuttavan vuokrien tasausjärjestelmänsä noudattamaan yleisen markkinavuokratason ja asunnon käyttöarvon mukaisia linjauksia.

- On harmillista, jos maamme suurin vuokranantaja näyttää mallia toiminnasta, joka lisää segregaatiota. Vuokralaiset ry toivoo, ettei Helsingin kaupunki salli toteutettavan muutosta, joka synnyttäisi pienituloisten ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden alueita, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Vuokralaiset ry muistuttaa, että Helsinkiin pitäisi hyville asuinalueille saada jopa kolmanneksen lisää pienituloisia asukkaita segregaation tasaamiseksi. Nyt kaavaillut toimenpiteet aiheuttavat täysin päinvastaista kehitystä.

Segregaation lisääntymisen suurimmat kärsijät olisivat Kymäläisen mukaan pienituloisten perheiden lapset, joilta evätään positiivisen esimerkin kannustinvaikutus. Segregaation ennaltaehkäisemisessä on olennaista, että ympäristö kannustaa ihmistä eteenpäin esimerkillään.

- Voidaan kysyä, haluaako Helsingin kaupunki olla tieten tahtoen kasvattamassa ongelmia itselleen tällaisella muutoksella. On olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että pienituloisiin kohdistuvat maksujen korotukset voimistavat segregaatiota muutaman vuoden viiveellä. Segregaatio puolestaan näkyy muun muassa lisääntyvinä sosiaalikuluina, muistuttaa Kymäläinen.

HEKAn vuokralaiset eivät hyväksy kyseessä olevia muutoksia.

- On ymmärrettävää, että asukkaat ovat muutoksesta huolissaan. Tilanne koetaan ihan oikeutetusti epäoikeudenmukaiseksi erityisesti pienituloisten asukkaiden osalta, korostaa Kymäläinen.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh.  0505120526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.