Vuokra-asuntojen määrä vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen

11.2.2019

PTT:n 10.1. julkaistussa asuntomarkkinaennusteessa todettiin vuokra-asumisen suosion kasvavan. Vuokralaiset ry painottaa, että kohtuuhintaisia asuntotuotantoa pitää lisätä, jotta asumiskulut eivät kysynnän lisääntyessä kasva eikä työmatkat pitene entisestään. Kyse on myös perheen ja työn yhteensovittamisesta

PTT:n 10.1. julkaistussa asuntomarkkinaennusteessa todettiin vuokra-asumisen suosion kasvavan. Vuokralaiset ry painottaa, että kohtuuhintaisia asuntotuotantoa pitää lisätä, jotta asumiskulut eivät kysynnän lisääntyessä kasva eikä työmatkat pitene entisestään. Kyse on myös perheen ja työn yhteensovittamisesta.

- Jo nyt pieni- ja keskituloiset asukkaat kärsivät eniten kohtuuttomista asumiskuluista kasvukeskuksissa. Jos vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa entisestään, vuokrat nousevat väistämättä ja ihmiset joutuvat etsimään asuntoa yhä kauempaa työpaikoistaan, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen.

Vuokralaiset haluaa nostaa keskusteluun elämänlaatuun liittyvät seikat. Erityisesti lapsiperheissä vanhempien pitkät työmatkat rasittavat arkea ja vähentävän lasten kanssa vietetyn ajan määrää. Perheen ja työn yhteensovittamisessa on kyse myös asumisesta.

- Yhteiskunnan kannalta on pitkällä tähtäimellä epäedullista, jos perheiden tilannetta ei oteta huomioon. Jo nyt syntyvyys on todella matalalla ja esimerkiksi Väestöliiton perhebarometrissa on selkeästi tuotu esiin, että asumisen kalleus on yksi tärkeä tekijä siihen, että nuoret miettivät tarkoin perheen perustamista, korostaa Kymäläinen.

Vuokralaiset ry korostaa, että asumisen hintaa saadaan alemmas vain riittävän asuntotuotannon kautta. Tämä todettiin myös loppuvuonna julkaistussa Akavan tilaamassa ja Osmo Soininvaaran kirjoittamassa asumisen tukia koskevassa pamfletissa. 

- Väittely tukimuodosta olisi täysin turha, jos asuntoja olisi riittävästi. On myös selvä asia, että vain ARA-tuotannon kautta saadaan aikaan pitkällä aikavälillä kohtuuhintaisina pysyviä asuntoja. Siksi niiden tuotanto pitää saada nykyistä tehokkaammin liikkeelle, korostaa Kymäläinen.

Se että ARA-asuntoja ei riitä tällä hetkellä kaikille halukkaille, ei voi olla Vuokralaiset ry:n mukaan este niiden tuotannolle. Myöskään EU ei aseta esteitä valtion tuotantotuelle.

- Euroopasta löytyy Wienistä hyvä esimerkki siitä, kuinka valtion tuella on saatu toteutettua runsaasti kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja kaikille, jotka sellaisen haluavat. Suomessa pystyttäisiin varmasti pääsemään samaan lopputulokseen kun vaan siirryttäisiin yhteisen tahtotilan kautta puheista tekemiseen, toteaa Kymäläinen.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.