Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen: "Ihmisiä ei saa työntää marginaaliin poliittisilla päätöksillä"

22.2.2019

Suomalaisista lähiöistä on tullut sosiaalisen eriarvoistumisen peilejä, näin toteaa sosiologi Lotta Junnilainen vasta hyväksytyssä Lähiökylä-väistökirjatutkimuksessaan. Junnilaisen mukaan poliittiset päätökset voivat työntää ihmisiä marginaaliin ja voimistaa ulkopuolisuuden tunnetta. Vuokralaiset ry korostaa, että asuntopoliittisen toimet eivät yksinään riitä ratkaisemaan syrjäytymiskehitystä.

- Pienituloisiin kohdistuvat taloudelliset leikkaukset vaikuttavat syrjäytymiseen. Jos perheillä ei ole varaa lasten harrastuksiin tai yksineläjällä ei ole rahaa normaalin sosiaalisen kanssakäymisen muotoihin, syntyy noidankehä, josta on vaikea päästä pois. Marginaaliin joutuneiden ihmisten ahdinkoa tai toimintakyvyn heikkenemistä on usein vaikea nähdä, sillä häpeä saa ihmisen sulkeutumaan. On hyvä, että tutkimus nostaa tämän tärkeän asian nyt esiin, toteaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Junnilaisen väitöstutkimuksessa todetaan, että hyvinvointivaltion eriarvoisuus tiivistyy vuokralähiöissä eikä suomalaisessa yhteiskunnassa kaikilla ole enää tasavertaisia mahdollisuuksia.

- Yhteiskunnassamme on yhä enemmän niitä, joilla menee hyvin, mutta toisaalta on paljon heitä, joilla menee yhä huonommin. Huono-osaisten kohdalla korostuvat lasten ja nuorten heikentyvät oppimistulokset, vanhempien huonot työllistymisnäkymät ja elämän näköalattomuus. Suomalaisella yhteiskunnalla ei ole varaa päästää kokonaista ihmisryhmää marginaaliin, painottaa Kymäläinen.

Vuokralaiset ry muistuttaa, että haastavaan syrjäytymiskehitykseen tarttuminen vaatii asuntopolitiikalta kokonaisvaltaisia ratkaisuja, vaikka se nostaakin yksittäisistä keinoista esiin muun muassa tuotantotuen. Myös alueellisen sekoittumisen periaate on hyvä eli että samalle alueelle saadaan vuokra-, asumisoikeus- ja omistusasuntotuotantoa.

- Valtion tuella voidaan rakennuttaa vuokra-asuntoja myös ns. hyville asuinalueille. Näin ennaltaehkäistään eriarvoistumista, mutta yhtä tärkeää on, että verotuksen ja erilaisten maksujen kautta pidetään huolta tulonjaon oikeudenmukaisuudesta. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta kysymyksestä, kuin pelkästä asuntopolitiikasta, toteaa Kymäläinen.

Lotta Junnilaisen väitöstutkimuksessa todetaan, että eriarvoisuutta ylläpitää myös vuokratalolähiöihin kohdistuvat ennakkoluulot.

- On käsittämätöntä, että vuokra-asumiseen liitetään yhä leimaavia ennakkoluuloja. Esimerkiksi Helsingissä puolet kaikista asukkaista asuu vuokralla. Kyse on ihmisistä, jotka työnsä kautta ylläpitävät peruspalvelujamme. Kasvava kaupungistuminen on lisännyt vuokra-asumisen suosiota. Toivottavasti suosion lisääntyminen näkyy pian myös asenteiden muutoksena, toteaa Kymäläinen.

Toisaalta, vuokra-asuminen voi mahdollistaa ainutlaatuisten yhteisöjen rakentumisen. Junnilaisen väitöskirjan mukaan, keskenään erilaisiakin lähiöitä yhdistää asukkaiden kokema oman asuinalueen tuttuus ja turvallisuus sekä yhteisöllisyys.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.