Asuminen tarvitsee oman ministerin

10.4.2019

Asumisen kalleus on pääkaupunkiseudulla keskeinen ongelma sekä asukkaille että elinkeinoelämälle. Se vaikuttaa monella tavalla ihmisten elämään ja yhteiskunnan toimintoihin. Vuokralaiset ry:n mielestä seuraavaan hallitukseen on saatava asuntoasioihin keskittyvä ministeri.

- Asuminen on perustekijä ihmisen hyvinvoinnille. On myös selkeästi todettu, että perheiden asuinolot vaikuttavat nuorten tulevaisuudennäkymiin. Hoitamalla asuntopoliittiset ratkaisut pitkäjänteisesti ja ihmisten hyvinvointi huomioiden, vaikutetaan ratkaisevasti myös elinkeinoelämän kehitykseen, esittää puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

Kymäläinen muistuttaa, että suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettaessa ymmärrettiin, että työssäkäyntialueilla tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. 70-luvulla jopa puolet asuntotuotannosta oli valtion tukemaa arava-asuntotuotantoa.

Tällä hetkellä ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja on vain viidennes koko asuntotuotannosta. Omistusasuntoja ei rahoiteta enää aravajärjestelmän kautta.

- Asuntoasioihin keskittyvä ministeri pystyisi tehokkaammin edistämään myös kohtuuhintaisen asuntotuotannon vaatimia kehitystoimia kuten korkotukilainsäädännön uudistamista siten, että se kannustaisi tuottamaan lisää ARA-asuntoja, toteaa Kymäläinen.

Keskittyminen asioihin tuo Kymäläisen mukaan syvempää näkemystä kehitystyöhön.

- Lyhytnäköiseen eduntavoitteluun tähtäävä markkinaliberaali toiminta on selvästi tullut tiensä päähän. Ymmärrys kohtuuhintaista asuntotuotantoa kohtaan on lisääntynyt sitä mukaa kun asuntopula on vaikeuttanut elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kohtuuhintaisia asuntoja halutaan lisää lähelle työpaikkoja. Nyt kun vapaarahoitteinen tuotanto on vähenemässä, pitäisi lisätä reippaalla otteella valtion tukemaa asuntotuotantoa, painottaa Kymäläinen.

Ns. normaalien ARA-asuntojen määrä on laskenut vuodesta 2007 lähtien. Vuokralaiset ry odottaa, että tulevan hallituksen asuntoministeri ryhtyy aktiivisesti korjaamaan tilannetta.

- Korkotukilainsäädännön uudistamisen jälkeen ARA-asuntojen tuotannon tavoitemäärät pitää asettaa nykyistä huomattavasti korkeammalle tasolle ja velvoittaa kunnat varaamaan tontteja ARA-tuotannolle. On varmistettava, ettei käynnissä oleva omistusasuntotuotannon notkahdus aiheuta uutta asuntopulaa tulevina vuosina. Vuoden 2008 talouskriisin synnyttämän asuntopulan häiriöistä kärsitään yhä, toteaa Kymäläinen.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.