Vuokralaiset ry korostaa asumisen tasa-arvoa

20.9.2019

Perinteinen Vuokralaispäiväristeily Tukholmaan käynnistyy tänään Helsingistä. Avajaispuheessaan Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen nostaa esiin ARA-järjestelmän roolin suomalaisen asumiskulttuurin keskeisenä kehittäjänä. Asuminen on suomalaisille perusoikeus.

- Meillä on Suomessa onneksi aina arvostettu tasa-arvon merkitystä laaja-alaisesti myös asumisessa. ARA-järjestelmän luominen oli aikoinaan viisautta, jonka myötä olemme välttyneet monilta ongelmilta, joista kärsitään Euroopassa. Järjestelmä kaipaa toki uudistamista, jotta sen avulla pystytään myös tulevaisuudessa luomaan suomalaisille hyvät elämän peruspuitteet, toteaa Kymäläinen.

ARA-asuntotuotannon avulla on pystytty tehokkaasti ennaltaehkäisemään segretaatiota ja vähentämään asunnottomuutta.

- Erityisesti korostan ARA-järjestelmän tarpeellisuutta lapsiperheille. Meidän tulee taata lapsillemme jatkossakin hyvät mahdollisuudet edetä elämässä. Turvallinen asuminen on tärkeä osa lapsen kehittymistä tasapainoiseksi ja vastuunsa kantavaksi kansalaiseksi, korostaa Kymäläinen.

Asumiskustannukset ovat merkittävässä roolissa asumisturvaa luotaessa.

- Tärkein asia olisi saada asumisen kustannukset kuriin. On hyvä asia, että hallitusohjelmassa on tavoitteet kohtuuttomien vuokrien kuriin laittamisesta. Ei ole oikein, että jotkut omistajatahot keräävät kohtuuttomia voittoja muun muassa asumistukijärjestelmän avulla, painottaa Kymäläinen.

ARA-asuntoja pitää Kymäläisen mukaan saada reippaasti lisää, jotta asuntotarjontaa on riittävästi. Vain sitä kautta asumisen hinta laskee. Sitä varten tarvitaan muun muassa korkotukilainajärjestelmän kokonaisuudistus, joka kannustaa yleishyödyllisiä toimijoita tuottamaan lisää asuntoja.

- Vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ei voi tässä asiassa luottaa, kuten on viime vuosina nähty. Niitä tuotetaan vain se määrä, joka takaa omistajalle hyvän tuoton. Samaan johtopäätökseen ovat tulleet myös OECD:n ja jopa yhdysvaltalaiset taloustutkijat. He korostavat, että tarvitaan valtion asuntopoliittista ohjausta, jotta markkinoille saadaan kohtuuhintaisia asuntoja, toteaa Kymäläinen.

Vuokralaiset ry on puhunut pitkään ARA-järjestelmän kokonaisuudistuksesta.

- On hyvä, että järjestelmän kehittämistarpeita lähdetään selvittämään osana kahdeksan vuoden asumisen kehittämisohjelmaa. Pitkäjänteinen asuntopolitiikka luo paremmat mahdollisuudet hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitä varten tarvitaan yli hallituskausien kestäviä linjauksia, korostaa Kymäläinen.


Lisätietoja:
Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526
Toiminnanjohtaja Anne Viita, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483


Vuokralaiset ry on valtakunnallinen vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.