ARA-tuotanto pelastamaan hiipuvaa asuntotuotantoa

12.6.2020

Tulevan 20 vuoden aikana tulisi rakentaa enemmän uusia asuntoja kuin kahdella edellisellä vuosikymmenellä on rakennettu. Vuokralaiset ry vaatii, että ARA-tuotantoa lisätään merkittävästi, jotta vältytään asuntojen hintojen nousulta.

Asuntojen tarve tuotiin esiin VTT:n vastikään julkaistussa Asuntotuotantotarve 2040 –tutkimuksessa. Rakennusteollisuus RT arvioi puolestaan toukokuun lopussa, että asuntoaloitusten määrä vähenee tänä vuonna  yli neljänneksellä.

- Nyt tarvitaan nopeita toimia asuntotuotannon elvyttämiseksi. Jos tuotantoa ei saada pidettyä riittävästi yllä seurauksena on asuntojen hintojen nousu, mistä kärsivät kaikkein eniten pieni- ja keskituloiset kotitaloudet, korostaa Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen.

VTT:n tutkimuksessa tuodaan selkeästi esiin, että suurten kaupunkien asuntotuotanto olisi pidettävä mahdollisimman tasaisena, suhdanteista riippumattomana. Rakentamisen tarve olisi tutkimuksen mukaan 35 000 asunnon vuosituotanto eli yhteensä 700 000 asuntoa vuoteen 2040 mennessä.

Asuntotuotantotarpeen kasvu johtuu tutkimuksen mukaan kaupunkien luonnollisesta väestönkasvusta, maahanmuutosta, yhden aikuisen talouksien yleistymistä ja nuorten itsenäistymisen aikaistumisesta.

- MAL-sopimusten solmiminen on ehdottomasti positiivinen uutinen juuri tähän tilanteeseen. Nyt tarvitaan lisäksi kunnilta aktiivista otetta kaava- ja tonttipolitiikan osalta, että kohtuuhintaiselle ARA-tuotannolle osoitetaan rakennusmaata. Samoin tarvitaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta riittäviä resursseja hankkeiden nopeampaan käsittelyyn, toteaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

ARA-tuotanto on aikaisemmissakin talouden taantumatilanteissa paikannut asuntotuotannon vajetta. 90-luvulla rakennettiin vuosikymmenen aikana 146 000 ARA-asuntoa, joista 119 000 oli vuokra-asuntoja ja loput asumisoikeusasuntoja. Monina vuosina jopa kolme neljästä uudesta asunnosta oli ARA-tuotantoa.

- ARA-tuotannolla on merkittävä vaikutus myös työllisyystilanteeseen. RT:n arvion mukaan rakentamisen työllisyys voi supistua pahimmillaan lähes 20 000 työllisellä. Siihen ei tässä tilanteessa olisi nyt varaa, toteaa Viita.

 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.