Asuntosuunnittelu vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin

1.9.2020

Korona-aika on nostanut esiin asuntojen suunnittelun laadun Suomessa. Vuokralaiset ry korostaa, että ARA-asuntojen monipuolinen asuntojakauma tuottaa toimivia asuntopohjia kohtuullisilla kustannuksilla. Siksi niitä pitäisi tuottaa yhä enemmän, todettiin Vuokralaiset ry:n lauantaisessa Liittokokouksessa Helsingissä. Kokouksessa valittiin myös uudet hallituksen jäsenet.

- ARA-asuntojen tuottajat ovat yleishyödyllisiä, voitonjakorajoitteisia yhtiöitä. Niiden tavoitteena ei ole maksimoida voittoa, vaan tuottaa laadukkaita asuntoja. Asumisen laatuun kuuluu kohtuullisilla kustannuksilla saatava riittävä väljyys. Kaikki eivät halua asua ahtaasti, jos on taloudellisesti mahdollista asua väljemmin, totesi Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen Liittokokouksen avauspuheenvuorossaan.

Korona-aika on korostanut asuntojen väljyyden ja toimivuuden merkitystä. Etätöiden tekeminen ja perheenjäsenten yksityisyyden tarpeen tyydyttyminen helpottuvat, kun asunnossa on riittävästi erilaisia huonetiloja, kaikkiin huoneisiin pääsee päivänvaloa ja huoneet ovat helposti sisustettavia erilaisiin käyttötarkoituksiin.

- Asuntosuunnittelulla vaikutetaan merkittävästi ihmisten hyvinvointiin. Ikävä kyllä markkinaehtoisessa tuotannossa on ilmentynyt lieveilmiöitä, joiden mukana vaarannetaan nimenomaan hyvinvointiin liittyviä asioita. Esimerkiksi ikkunattomat makuuhuoneet tai vaikeasti sisustettavat asunnot ovat seurausta siitä, että taloon halutaan liian monta yksiötä tuottavuuden maksimoimiseksi, toteaa Kymäläinen.

Yhteistilojen lisääminen taloon on Vuokralaiset ry:n mielestä hyvä asia, mutta ei korvaa asuntoihin sisällytettäviä asioita.

- Korona-aika on opettanut, että yhteistilojen käyttö ei välttämättä ole aina turvallista. Monissa taloissa yhteistiloja on jouduttu kokonaan sulkemaan, muistutti Kymäläinen.

Liittokokouksessa keskusteltiin koronan vaikutuksesta asumisen kustannuksiin. Erityisesti moni pienyrittäjä on ollut Vuokralaiset ry:n neuvontapuhelimeen yhteydessä ja kertonut vuokranmaksuun liittyvistä ongelmistaan heikentyneen toimeentulon myötä.

- Onneksi moni vuokranantaja tuntuu ymmärtävän pitää kiinni hyvistä vuokralaisista ja on valmis antamaan maksuaikaa vuokrille sekä kantaa yhteiskuntavastuuta pidättäytymällä vuokrankorotuksista tänä vaikeana aikana, totesi toiminnanjohtaja Anne Viita.

Liittokokouksessa valittiin Vuokralaiset VKL ry:n hallitukseen seuraavalle kaksivuotiskaudelle Sami Haapakoski, Minna Holtlund, Mikko Laakkonen, Heikki Tuominen ja Tero Strand. Varajäseniksi valittiin Elsa Koskinen, Laura Hassi sekä Antti Koskela.

 

Puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Suna Kymäläinen. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Sami Auersalmi Helsingistä.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen, suna.kymalainen@eduskunta.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 512 0526

Toiminnanjohtaja Anne Viita, anne.viita@vuokralaiset.fi, Vuokralaiset ry, puh. 050 5883 483

 

Vuokralaiset ry on valtakunnallinen  vuokralaisten edunvalvoja. Tarjoamme vuokra-asumiseen liittyvää asiantuntijapalvelua, neuvontaa ja koulutusta sekä jäsenillemme että muille vuokra-asumisesta kiinnostuneille.