Tästä puhutaan - onko sinulla vuokranmaksuhaasteita? Ota yhteys vuokranantajaan

Koronapandemian pitkittyminen ja siitä seuranneet lomautukset tai irtisanomiset ovat heikentäneet monen vuokralaisen vuokranmaksukykyä ainakin hetkellisesti. Suomen Vuokranantajat ry ja Vuokralaiset VKL ry muistuttavat vuokranmaksun tärkeydestä. Haasteellisessa tilanteessa vuokralaisen kannattaa olla yhteydessä vuokranantajaan ja koettaa sopia maksusuunnitelmasta.

Puinen pöytä, jolla punaisesta paperista leikattu talon siluetti. Taustalla käsi, jossa kynä, jolla kirjoittaa vihkoon.

Jos vuokranmaksussa on ongelmia, kannattaa olla mahdollisimman varhain yhteydessä vuokranantajaan. Kuva: Shutterstock

Suomen Vuokranantajien tekemän kyselytutkimuksen mukaan koronapandemia ei ole toistaiseksi aiheuttanut merkittäviä muutoksia vuokranmaksuun. ”Tekemämme kyselyn mukaan seitsemän prosenttia vuokranantajista on kohdannut tilanteen, jossa jonkin kuun vuokra on jäänyt kokonaan maksamatta. Viiveitä vuokranmaksussa on kohdannut noin viidennes vastaajista”, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Kriisin pitkittyessä monen vuokralaisen vuokranmaksukyky voi kuitenkin heikentyä ainakin väliaikaisesti.

”Vuokranmaksu on tärkeää. Jos vuokralaisen kyky maksaa vuokraa kuitenkin heikkenee esimerkiksi lomautusten vuoksi, kannattaa olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä vuokranantajaan ja neuvotella vuokranmaksun aikataulusta. Maksusuunnitelman tekeminen auttaa esimerkiksi tilanteessa, jossa työttömyyskorvaushakemusten käsittely on ruuhkautunut ja maksut sen vuoksi viivästyneet”, toteaa Vuokralaiset VKL ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

Vuokranantajan kannalta vuokranmaksun ennustettavuus on tärkeää. Ikävin tilanne on silloin, jos vuokranmaksu katkeaa yllättäen, eikä vuokranantaja tavoita vuokralaista. Vuokralaisen ollessa yhteydessä hyvissä ajoin, myös vuokranantajalta löytyy usein joustoa. Kirjallisen maksusuunnitelman avulla vuokranmaksua voidaan ajallisesti jakaa pidemmälle ajanjaksolle, ilman pelkoa perintätoimenpiteistä tai vuokrasuhteen päättämisestä.

”On kuitenkin hyvä ymmärtää, että myös vuokranantajien joustonvara voi vaihdella. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä toimija Suomen vuokramarkkinoilla. Tyypillisesti yksityinen vuokranantaja omistaa 1-2 asuntoa ja on aivan tavallinen palkansaaja tai eläkeläinen. Lomautukset tai tulojen väheneminen voivat koskea myös vuokranantajia, jolloin joustonvara voi olla pienempi”, muistuttaa Hughes.

Viita puolestaan muistuttaa asukkaita asumistuen hakemisesta tai päivittämisestä. ”Aina, kun vuokralaisen maksukyky syystä tai toisesta madaltuu, kannattaa tarkistaa myös asumistuen määrä Kelalta”, neuvoo Viita.


Yhteyshenkilöt

Sanna Hughes
Toiminnanjohtaja, Suomen Vuokranantajat ry
p. 0400 440 903

Anne Viita
Toiminnanjohtaja, Vuokralaiset VKL ry
p. 050 588 3483