Menetetyt luottotiedot eivät ole este kunnallisen asunnon saamiselle


Tulorajojen palauttaminen ei toisi markkinoille yhtään uutta asuntoa. Ongelman ydin on kohtuuhintaisten asuntojen puute. 

 

Kaupunginvaltuutettu Henrik Vuornos (kok) vaatii kunnallisia vuokrataloyhtiöitä ratkaisijoiksi asunnottomuuden poistamiseksi (HS Mielipide 5.8.).

Vuokralaiset ry:n näkemyksen mukaan kunnalliset vuokrataloyhtiöt ovat jo nykyisin merkittävässä roolissa asunnottomien asuttamisessa.

Kuntayhtiöiden asukasvalinta perustuu sosiaaliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja taloudelliseen tarpeeseen, joita arvioidaan hakijan asunnontarpeen, varallisuuden ja tulojen perusteella.

Nykyisen ohjeistuksen mukaan luottotiedoissa olevien maksuhäiriöiden ei tule olla esteenä asunnon osoittamiselle ainakaan silloin, jos ne ovat vähäisiä eivätkä toistu säännöllisesti.

Linjaus, jonka mukaan hakijan on järjesteltävä vuokrarästinsä vuokrataloyhtiölle, on välttämätön. Sosiaalitoimen maksusitoumuksella aiemmat vuokra- tai muut velat eivät jää naapureiden maksettavaksi.

Kohteiden muutkin asukkaat ovat pienituloisuuden perusteella valittuja ja maksavat vuokrissaan kaikki vuokrataloyhtiöiden kulut.

Onkin kohtuullista, että sosiaalitoimi tulee maksuhäiriöissä mukaan verovaroin, jotta muille ei aiheudu kohtuutonta rasitusta sosiaalitoimeen kuluvien erien kattamiseksi.

Vuornoksen esittämä vaade tulorajojen palauttamisesta on vanhakantainen sekä kokeiltu ja peruttu. Tulorajojen palauttamisella ei markkinoille tule yhtään uutta asuntoa. Ongelman ydin on kohtuuhintaisten asuntojen puute.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan, ja olemme ilahtuneita hallitusohjelman tavoitteista niiden lisäämiseksi pääkaupunkiseudulle.

Kuntataloyhtiöiden asukkaiden kannalta pidämme nykyjärjestelmää turvallisena ja oikeudenmukaisena.

 

Anne Viita
toiminnanjohtaja, Vuokralaiset VKL ry

 

Tämä teksti julkaistiin Helsingin Sanomien Lukijan mielipide-palstalla 7.8.2019.